top of page

בית העם רחובות

בית העם רחובות, נבנה בשנת 1912. 

שימש כמרכז חיים תרבותיים, חברתיים וציבוריים של המושבה.

המבנה מזכיר טירה עתיקה ומשלב אלמנטים מחומות ירושלים.

במבנה בוצע שחזור של ציור שבלונה המקיף את קירות האולם המרכזי.

bottom of page