top of page

בית כנסת כפר יחזקאל

מבנה שנבנה בשנות ה-30 

מעל ארון הקודש מופיעה כתובת תבליט טיח ועליה צבע-  ״שויתי יהוה לנגדי תמיד״. 

לאורך השנים התבליט כוסה בצבעי שמן והטיח ניזוק, שכבות הצבע הוסרו בהמסה לגילוי הצבע המקורי, בוצעה השלמה של התבליט והכיתוב ולבסוף צביעה מחדש בצבעים המקוריים.

bottom of page