בית כנסת כפר יחזקאל

מבנה שנבנה בשנות ה-30 

מעל ארון הקודש מופיעה כתובת תבליט טיח ועליה צבע-  ״שויתי יהוה לנגדי תמיד״. 

לאורך השנים התבליט כוסה בצבעי שמן והטיח ניזוק, שכבות הצבע הוסרו בהמסה לגילוי הצבע המקורי, בוצעה השלמה של התבליט והכיתוב ולבסוף צביעה מחדש בצבעים המקוריים.