top of page

בית בילה ואברהם טופלזון

אלנבי 9, תל אביב.

תוכנן בתחילת שנות העשרים על ידי האדריכל יצחק קיפניס, בסגנון אקלקטי, לשימוש מסחר ומגורים. תהליך שימור המבנה הסתיים בשנת 2018, בו שומרו ושוחזרו על ידי הסטודיו ציורי הקיר המקוריים שהתגלו בו. 

bottom of page