top of page

שילוט וטיפוגרפיה

שימור, שחזור או יצירה של שלטים ואובייקטים טיפוגרפיים מסוגים שונים. 

השילוט בשנים עברו נעשה באופן ידני, תוך שימוש בחומרים וטכניקות רבות ומגוונות.  בסטודיו אנו מבצעים שימור ושחזור, בשיטות המסורתיות, תוך שמירה על אופיו המיוחד של כל אוביקט, בסגנון ובחומריות.

bottom of page