top of page

שבלונות

בנוסף לשימור ציורי קיר מקוריים, אנו משמרים גם את טכניקות ביצוע הציורים, 

טכניקה של יצירת שבלונות (סטנסילים), ושחזור הציורים בקירות חדשים.

התהליך מתחיל בהעתקת הציור המקורי על שקף, ציור מחודש  שלה תוך השלמת הפרטים החסרים, השבלונה מצויירת על חומר פלסטי הנקרא מיילר ונחתכת ידנית. לעיתים רבות השבלונות מחולקות לשכבות לפי גוונים. 

bottom of page