top of page

ברוך ג׳מילי

ברוך ג׳מילי היה חייל בחטיבת גולני ולוחם בחטיבת הראל של הפלמ״ח במלחמת העצמאות, שנודע בזכות גרפיטי שכתב בזפת ״פלמח ברוך ג׳מילי פ״ת 1948!״ על קיר מבנה שאיבת מים בשער הגיא, שעליו שמר. 

הכתובת נשארה במשך שנים על הקיר, וניתן היה לראותה מכביש שער הגיא והפכה למפורסמת כמו שלדי המשוריינים שהושארו במקום כאנדרטה.

במשך שנים נשארה זהות הכותב עלומה וקמו לו חקיינים רבים, ניתן היה למצוא כתובות הנושאות את השם ברוך ג׳מילי בכל רחבי ישראל.

התעלומה הניעה את שלמה ארצי לכתוב את ״הבלדה על ברוך ג׳מילי״.

בשנת 0000 ביצע הסטודיו שימור של הכיתוב על המבנה.

bottom of page