רוטנברג

מסביב ל״רוטברג חומרי בניין״  בהרצליה.

חומה ועליה ציור ריאליסטי שצייר אלי שאלתיאל ב-2010 .