top of page

מג׳רו מינץ

 תבליט קרמיקה פיסולי מ-1968, של האמנית מג'רו מינץ לאה.

התבליט היה מוצב בקיר טרמינל תחנת הרכבת ההיסטורית ברחוב רמז, ירושלים, בין השנים 1968 – 2012. 

בתבליט משולבת מסילת ועליה רכבת נוסעת בנוף הרי ירושלים וחומות העיר העתיקה. התבליט הודבק על ארבעה פנלים מעץ.

הסטודיו ביצע שימור ב-2013, במימון 'קרן משפחת אריסון'.

bottom of page