top of page

עגלות היסטוריות

האחת עגלת משא היסטורית עשויה עץ מ-1905, יובאה באופן פרטי מהונגריה.

העגלה שהגיעה מפורקת עברה הרכבה, שימור של העץ וכן עבודות פרזול .  

עגלה שניה יובאה מגרמניה, עגלה טמפלרית מ- 1920 , עברה שימור וצביעה מחודשת.

bottom of page