top of page

הסרת תבליט

עבודת תבליט קרמיקה של האמנית גניה ברגר, משנת 1965.

היצירה הוסרה מקירות החיצוניים של בית הדואר ברחוב לינקולן בתל אביב טרם הריסתו  ועברה טיפול ושימור. 

bottom of page