קרון רכבת

קרון רכבת היסטורי מעץ, מתקופת השואה, הגיע מגרמניה כתרומה לעיריית נתניה והוצב לתצוגה. על הקרון בוצעו עבודות שחזור של הכתובות המקוריות, מספרים, סימונים, משקל וכדומה. השחזור בוצע בעזרת סטנסילים וצבע.