top of page

בית אדלר

בית אדלר, אחד העם 26, תל אביב.

 בית מגורים אשר הוקם בין 1910 ל-1911, על ידי המורה ישראל יהודה אדלר ורעייתו ברכה.  בשנת 2009 פורק בית אדלר, ב-2015 החל פרויקט השימור שלו, בו הוקם מחדש, מחלקיו המקוריים. במהלך פירוק המבנה התגלו ציורי קיר בחלק מהחדרים, הסטודיו ביצע עבודות חשיפה, תלישת הציורים בטכניקת סטארפו ושימורם בסטודיו. לאחר  חידוש המבנה, הוחזרו התלישות המקוריות לקירות החדשים ושחזורו הציורים תוך שימוש בשבלונות המיוצרות בעבודת יד.

bottom of page