שימור ושחזור ציורי קיר ותקרה

תהליך המתחיל בחשיפה עדינה של שכבות הצבע עד לשכבה המצוירת,

שימור הציורים הקיימים והשלמת הפרטים החסרים בעזרת מחקר היסטורי,

ולבסוף יצירת שבלונות וצביעה בטכניקות המקוריות ובחומרים המקוריים,

לצורך שחזור מחודש של הציורים ההיסטוריים.