top of page

סטראפו

מהמילה strappo באיטלקית, שמשמעותה קרע/תלישה .

טכניקה לתלישה והעברה של ציורי קיר או תקרה, העברתם ומיקומם מחדש על קיר חדש או חלופי, או החזרתם לקיר המקורי לאחר שיקום. בתהליך זה נתלשת שכבת הצבע המצויר יחד עם שכבת טיח, בעזרת שימוש בדבק ובד כותנה.

bottom of page