top of page

מקווה ישראל

בית הספר החקלאי והישוב העברי הראשון בארץ ישראל. הוקם על ידי קרל נטר בשנת 1870, ממזרח ליפו. 

בית הספר נפרש על גבי שטח גדול ובו מבנים רבים. 

בבית המנהל ציורי קיר, פאנלים דמויי שיש מ-1895. בבית המתחמים/מורים שני חדרים עם ציורי שבלונה מ1910 במקורם. בבית הכנסת שלוש תקרות מצוירות בטכניקה ידנית בעזרת סימוני נקודות, מ1895.  כל הציורים עברו תהליכי שימור ושחזור.

bottom of page