top of page

איזמיר

בשוק של איזמיר שבטורקיה נמצא בית הכנסת ״עץ חיים״- מבנה שנבנה בשנת 1500 לערך. המבנה הפך למוזיאון יהודי.

הסטודיו, בשיתוף קרן קרייתי, ערך תיעוד נרחב של חלק ממתחם שבו שבעה בתי כנסת בשלבי שימור ושחזור שונים. בוצעה חשיפה של שכבות הצבע לאורך השנים, כתובות שנמחקו וציורי קיר מתקופות שונות.

bottom of page