top of page

בית ליטוינסקי

בית ליטוינסקי, רחוב אחד העם 22, תל אביב. 

נבנה ב 1909 ע"י יעקב אלחנן ליטוינסקי, אחד הבתים הראשונים בשכונת אחוזת בית, שממנה התפתחה העיר בשנות ה-20 של המאה הקודמת.

בין 2013-1206 עבר המבנה תהליך שימור מחמיר להשבת תפארתו. 

כחלק מתהליך השימור, קולפו שכבות הצבע הרבות שכיסו את הקירות, עד לחשיפת ציורי הקיר והתקרה המקוריים, לאחר מכן עברו תהליך שימור ושחזור.

bottom of page