מקווה ישראל 19

בית אקלקטי הנבנה בשנות ה20 בתל אביב.

בחדר המדרגות בוצעה חשיפה של מערכת צבע, מסגרות וציורי שבלונה שעברו שימור ושחזור.