top of page

ציור ״הרקדנים״ מתחם התחנה

במתחם התחנה ההיסטורי בתל אביב,  במבנה השימש במקור כחדר האוכל של הצבא הבריטי, ובתקופה מאוחרת יותר שימש כמבנה צהל״י, נמצאו שני ציורים המתארים סיפורי המקרא וציור נוסף  המתאר מורשת קרב של צה״ל.

מתחת לציורים אלו, נמצא ציור מהתקופה הבריטית ״הרקדנים״ שצייר גרד רוטשילד.

הציורים מהתקופה הצהל״ית נתלשו, שומרו ושוחזרו בסטודיו, וציור הרקדנים שומר ושוחזר על גבי הקיר המקורי ומוצג שם כיום.   

bottom of page