top of page

בית שטראוס

בית שטראוס, רחוב בלפור 14, תל אביב. 

נבנה ב-1930 ושימש כבית בריאות בו תחנה לטיפול בילדים, אולם הרצאות ומעבדות לבריאות, מועדוני רופאים ועוד.

בחדרי המדרגות מערכת קווים וחלוקה לפאנלים, באולם בית היולדות נמצא ציור בטכניקת שבלונה עם ציורי גמלים. הציורים עברו תהליך חשיפה שימור ושחזור. 

bottom of page