בית ראש הממשלה

מבנה אשר נבנה בשלהי שנות ה-20 כחלק מהמושבה הטמפלרית שרונה.

מדובר באחד המבנים החשובים בתולדות המדינה, אשר שימש כלשכת ראש הממשלה מקום המדינה ועד שנת 2006. 

במבנה נעשה שימור ושחזור של שתי תקרות מעוטרות.