top of page

שערי ניקנור 6

בבית פרטי ביפו, נמצא ציור תקרה משנת 1910 לערך. 
 בפינת הציור חתימתו של האמן, חנא סע׳ביני, שלפי סיפוריהם של זקני יפו היה ידוע בכינוי ״מועלם חנא״, כלומר, בעל המקצוע חנא, ונחשב לאמן חשוב ביותר ביפו וסביבתה. 
בשנת 2020 הסטודיו ביצע תהליך שימור של הציור ושל תקרת העץ עליה הוא מצויר, התהליך החל בהסרת שכבה של לקה שהצהיבה עם השנים, תיקונים בעץ, והשלמת פרטי הציור החסרים.  

bottom of page