top of page

מתחם שרונה

מתחם המושבה הטמפלרית, שרונה, תל אביב.

המושבה הרביעית שהוקמה בידי הגרמנים הטמפלרים בא״י, במחצית השניה של המאה ה-19.  ב-2012 החלו עבודות שימור מבנים מסיביות של שרונה.

בשנת 2014 נפתח המתחם מחדש בשם גני שרונה. 

במסגרת העבודות ביצע הסטודיו שימור ושחזור ציורי קיר היסטוריים, שימותנור אבן ואביזרים נלווים, שבשבת ברזל, שילוט, פעמונים, עגלת מסע ורהיטים נוספים.

bottom of page