top of page

מלון דריסקו

מלון דריסקו (במקור-מלון ירושלים) המושבה האמריקאית, תל אביב.

 נבנה לפני כ-150 שנה, הוקם בידי האחים דריסקו, כולו מאבן. 

 בין 2012 ל-2018 עבר המבנה תהליך שיפוץ ושימור להשבת הדרו המקורי 

 כחלק מתהליך זה חשף ושימר הסטודיו מגוון ציורי קיר היסטוריים, בנוסף נעשה שחזור של הציורים שעיטרו את קירות המלון, וכיום מקשטות את המלון דוגמאות שונות ותוספות חדשות .

bottom of page